Levande trädgård

Från Naturskyddsföreningen i Skåne har vi fått Broschyren ”Så får du en levande trådgård”. Med små knep kan du öka mångfalden i din trädgård genom att plantera blommande träd och buskar. Men även odla blommar som har mycket nektar och odla några grönsaker.

Tryck på Levande trädgård nedan för att komma till broschyren.

Levande trädgård