Verksamhetsberättelse för 1 januari – 31 december 2012

Vid årsmötet 28 mars poängterades föreningens viktiga roll i samhället, då kommunen drastiskt har minskat på miljö- och naturvårdsarbetet. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Hannu Sparre om biodling och visade egna bilder. Han föreläste om binas sociala liv, deras viktiga uppgift i naturen, deras sätt att kommunicera, svårigheter med odlingen, det ökande behovet av fler odlare, mm. Som avslutning fick vi smaka på olika honungssorter.

En kylig majkväll delade vi med oss av odlingstips. Vi fick bl a lära oss ”engelsk dubbelgrävning” och kålsådd. På Ingela Karlssons initiativ hade Åke Truedsson sponsrat med fröer av lättodlade tomater.

Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg hade årsstämma på Årås kvarn 9 maj. Ingvor Carlander visade i samband med denna omgivningarna och gav inblickar i Årås historia.

Den kalla våren var inte över på naturnatten 5-6 juni. De som ändå kom till Tostarps ängar vid Tranemosjön fick i vackert månsken värma sig vid brasa och höra rörsångare, sävsångare och enkelbeckasin.

Nationaldagsfirandet i Stureparken lockade många besökare. UNF hade en ”monter” med informationsmaterial och kvistar av ett flertal löv- och barrväxter. ”Barnaktiviteter” var temat för dagen men många vuxna var lika intresserade.

Svenska Botaniska föreningen hade utsett 17 juni till De vilda blommornas dag. Rolf Enander bjöd på en inspirerande och lärorik rundvandring i naturen i Vegby och delade även med sig av sina kulturhistoriska kunskaper. Exempel på Klevabergets lundvegetation är: ormbunkar, skogsbingel, rockentrav, flenört, blåsippor, tandrot mm. På en torräng nära Attorp fanns liten blåklocka, knägräs,slåtterfibbla…

Tack vare den kalla sommaren blommade fortfarande Kung Karls spira i Duvered vid den årliga slåttern i augusti.

Vecka 40 kallas traditionsenligt ”miljövänliga veckan”. Den 4 oktober i Folkets hus berättade dokumentärfilmaren Lasse Johansson om ett vattenvårdsprojekt i Ätradalen, som drivs av ungdomar och har fått internationell uppmärksamhet. Därefter höll universitetslektor Björn Hellqvist ett föredrag om ”kemikaliesamhället”, där UNF också hade en utställning om klimatsmart mat. På samma tema hade vi frågesport på Willys, utställning på biblioteket samt skrev insändare i UT och STT.

Höstvandringen den 7 oktober bjöd på solsken och blåst. Med utgångspunkt från Åsundens station i Marbäck gick vi en varierad promenad på banvallen, i granskog, genom både gamla och nya kulturmarker. Den obligatoriska matsäcken åtnjöts vid Åsundens strand.

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret och varit engagerad som remissinstans. Olika styrelsemedlemmar har deltagit i kurser, seminarier och föreläsningar. De utställningar och föreläsningar som föreningen arrangerat under året har lockat glädjande många besökare.