Fågelrapport 2010

Årets resumé över vad fågelgruppen har haft för sig, och lite av vad vi har sett för fåglar under året 2010, startar med en slutkläm på den fantastiska trasthöst som vi berättade om i det förra programbladet. De kvarvarande skarorna som kalasade på rönnbären tvangs en bit in i januari fortsätta resan söderut. Maten tog slut och en vargavinter stundade. Kyla med mycket snö och lite ”fågeltorka” i väntan på vårfåglarna.

De som deltog i fågelbordsräkningen ”Vinterfåglar inpå knuten” var dock i gott sällskap. 19.500 deltagare rapporterade över en miljon tappra vinterfåglar vid landets många fågelmatningar (se SOF´s hemsida www.sofnet.org). Inte illa! Ändå var det kärvt för många fåglar och en del klarade inte vintern, t ex hittades döda/utmärglade kattugglor. Även kungsfiskaren for illa (vilket senare avspeglades i endast två observationer under sommaren i kommunen).

Det dröjde till ca 20 mars innan den första vårattacken kom. Den höll sedan i sig, trots att isen på sjöarna låg kvar ända till mitten av april (Åsunden isfri 10 april). Som vanligt var Bredgårdsgärde i Marbäck en bra lokal för att ta emot nyanlända vårfåglar, men snart nog var fåglarna på plats i varje hörn av kommunen.

En minnesvärd vårmorron vid Prången tål att berättas om. Natten till den 1 april blev det bakslagsväder och endast norra sjöänden var isfri. Nattflyttande sjöfåglar tvingades göra halt och det blev trångt i vaken. Aldrig tidigare har vi sett 350 knipor samtidigt i kommunen och de hade sällskap av småflockar av viggar, brunänder, krickor, storskrakar, 95 sothönor etc, men även ovanligare arter som skedand, snatterand, salskrake, en ejder och en gråhakedopping.

Det här blev den första våren, ja även resten av året, då vi inte hade några gemensamma torsdagsträffar eller andra utflykter. Detta innebar dock inte utebliven aktivitet, vilket rapporterna på Svalan vittnar om, och naturliga ”träffpunkter” i markerna saknas ju inte. Nämnas kan även att fågelholkar för 1.400 kr sattes upp.

Tittar vi vidare i protokollet för vår och försommar hittar vi ovanligt många rastande ringtrastar (åtminstone ett dussin), årta (numera den raraste simanden), gravand, både brun och röd glada, pilgrimsfalk, dvärgmås, svarttärna, kustlabb, jorduggla, trastsångare i Sörsjön, häckande svart rödstjärt i Timmele, ett mindre flugsnapparpar vid Korpeboberg, ortolansparv och så vit stork som sågs vid tre tillfällen i juni på olika platser för att nämna några av godbitarna.

Försommartid är också nattsångartid och det blev både spelande kornknarr, vaktel, nattskärra och så en riktig raritet – en skönsjungande busksångare i Böne. Hornugglorna hade ett bra år med många kullar. Berguvarna i Vist var inte lika lyckosamma. Vid ett besök för ringmärkning av ungarna (för Vägverkets räkning – se föregående programblad) konstaterades att boet stod tomt.

Under sommaren brukar ju fågelskådningen varva ned lite, men de som trotsade regniga dagar kunde räkna in en del arktiska vadare som myrspov, kustpipare och kustsnäppa. Några hade också turen att få besök av en härfågel i sin trädgård vid Bredsjön en dag i slutet av juli.

Månaderna rullar på och vi går mot höst. På Bredgårdsgärde rastar en dubbelbeckasin en tid och kunde beskådas av många. Här ses senare rödstrupig piplärka och lappsparv liksom årets enda dvärgbeckasin. Det blev dock intet vad gäller rastande vadare i övrigt – för mycket vatten i år också. Bivråken tillhör ju förlorarna bland våra (rov)fåglar, men en dag i augusti sträckte imponerande135 st över Hössna på väg mot Afrika. Tvärtom med havsörnen som ses allt oftare. Ökar i antal gör också tranan och en bra sträckdag blev 11 oktober med 1500 ex över Humla.

Av ovanligare höstfågelobsar kan nämnas skäggmes i Viesjön, snösiska i Marbäck, tallbit i Humla och så förstås härfågeln i Trädet. Denna stannade en vecka i månadsskiftet okt/nov och lät sig beses och fotograferas av många tillresta.

Sen blev det andra bullar. Det blev kallt och den första snön täckte tillfälligt härfågelns marker. Snötäcket och kylan permanentades sedan från ca 20 nov och den vintern lever vi med ännu. Isen kom också ovanligt tidigt och nästan alla öppet-vatten-beroende fåglar lämnade oss.

Mer om alla de exakt 200 fågelarter vi rapporterade under 2010 kan du läsa om i det nationella rapportsystemet Svalan (www.artportalen.se/birds), där 13.240 rapporter från kommunen finns inlagda. En komprimerad rapport kommer så småningom på UFG´s hemsida www.ufg.se.

 

Riksinventeringsarter

Det gångna året var ju brun kärrhök riksinventeringsart. Den häckar oregelbundet och sparsamt i vår kommun. Åtminstone en häckning, bobygge på en annan lokal samt observationer i lämplig häckningsbiotop på ytterligare ett par lokaler får väl vara godkänt.

Innevarande år 2011 är svarthakedopping riksinventeringsart. Vår enda kända häckningslokal numera är Flatasjön, men häckning uteblev dessvärre det gångna året och det enda paret lämnade sjön. Trolig orsak är buskröjning där doppingparet häckat under flera år. Vi hoppas på ett lyckosammare 2011.

 

2011

Hur det blir med torsdagsträffar i år vet vi inte ännu, men kanske kan vi sy ihop en och annan gemensam utflykt. Håll koll på vår hemsida www.ufg.se där i så fall detta annonseras. Där finns också mycken annan information att få och vår gästbok utnyttjas flitigt. Du kan lätt se vad som rapporteras på Svalan och alla rapporterade foton är länkade till förstasidan. I nuläget finns mer än 900 foton att bläddra i. Använd gärna gästboken för att berätta om dina egna fågeliakttagelser!

Fortsatt skådning och bevakning av ett nytt, spännande fågelår blir det och vi ses säkert i fågelmarkerna.

Fågelgruppen, jan 2011, gm

Jan Andersson

0321-149 39, 070 55 149 39

januhamn@algonet.se