Fågelrapport 2008

Det har redan gått ett år sedan jag sist präntade ner några rader om fågelgruppens aktiviteter under det gångna året. Vart tog året vägen, egentligen? Nu är det mitten av januari och till skillnad från fjolårets mildväder så har kylan bitit i kinderna och isarna lagt sig på sjöarna – en stor vak utanför Sjögunnarsbo kämpar dock ännu emot. Men bara bar mark och så åter plusväder.

Under året har vi haft åtta uteträffar (inga inomhus), alla i form av kvällsexkursioner inom kommunen. Minst 25 olika deltagare med i snitt 7-8 personer per gång gör att vi fortsätter även i år. Dessa torsdagsträffar annonseras på vår hemsida www.ufg.se och via mail om man är uppsatt på mailinglistan. På hemsidan finns också en gästbok där man kan lämna en rapport eller ställa en fråga. Bildvisningen har ändrats något så nu visas endast de bilder som har lagts in i det nationella rapportsystemet Svalan. Under flera år har vi inhandlat fågelholkar från Fågelcentralen i Göteborg och satt upp dessa i främst Ätradalen och så även i år.

 

I backspegeln

Den gångna vintern blev kortvarig så tillvida att de större sjöarna bara tillfälligt blev isbelagda och detta först i mitten av februari. Men det blev inte mer vinter än så och redan efter några dagar började de första vårfåglarna att droppa in – tofsvipor, sånglärkor, gäss och svanar mm. Våren knatade på i mars, april och maj utan någon dramatik och alla flyttfåglar kom som de skulle. Bland ovanligare vårfåglar kan nämnas gravand, 160 sjöorrar, 70 svärtor, 15 dvärgmåsar, brun glada, tretåig hackspett,  ett flertal röda glador, pilgrimsfalk, ortolansparv mm.

Juni är nattsångarnas tid och då kunde flera kärrsångare höras liksom 6 gräshoppsångare, 1 flodsångare 2 kornknarrar,  1 vaktel, 1 nattskärra och en hornugglekull. I början av juni sträckte närmare 200 prutgäss förbi på väg mot den arktiska tundran. En vilsen svart rödstjärt satt och sjöng vid det rivna FG-huset, en annan vid Kattåkra och senare sågs en kull kring kyrkbyn i Timmele.

Om vädret är tillräckligt dåligt i slutet av juli – mitten av augusti har man chans att få se arktiska vadare (föräldrafåglar) sträcka förbi mot sina övervintringsplatser. Och dåligt väder var det ibland, så det sågs 10 kustsnäppor, 70 myrspovar och 160 kustpipare – alla i sina vackra sommardräkter.

Även hösten är fågelskådandets tid och naturligt är fågelskarorna större, nu när även årets ungfåglar ska flytta söderut. Lite russin hittas även då och ute bland stubbåkrarna i Marbäck sågs tre norrlänningar: rödstrupig piplärka, blåhake och lappsparv. Många havsörnsobservationer gjordes, främst kring Yttre Åsunden-Åsunden och även en och annan kungsörn sågs. Andra ovanligare arter var svarttärna, jorduggla, kungsfiskare, 200 sjöorrar och en alfågel, men det stora dragplåstret blev den hökuggla som hittades 2 november mellan Kroken och Timmele. I skrivande stund är den ännu kvar, men vistas mest på hyggena vid Vist industriområde. Mängder av tillresta skådare har fått se och fotografera den vackra, orädda ugglan från norr.

 

Vinterfåglar Inpå Knuten

Denna fågelbordsräkning sista helgen i januari är avklarad för i år när detta läses, och resultatet låter vänta på sig, men 2008 deltog över 10.000 personer runtom i landet och rapporterade över en halv miljon matgäster. Tyvärr registrerades en nedgång i antalet fåglar med 40% jämfört med året innan, förhoppningsvis en tillfällig svacka. Av de 30 vanligaste arterna hade 18 arter minskat, men de flesta av dessa är till största delen delvis flyttfåglar eller s.k. invasionsarter. Talrikast var talgoxen med 20% av alla registrerade individer. Annons på vår hemsida inför varje fågelbordsräkning.

 

Kornknarr och berguv – riksinventeringsarter.

2008 års inventeringsart var kornknarren. Denna är aldrig mer än tillfällig gäst hos oss och vi var glada över de två knarrar som spelade i juni – en söder om Hällstad och en på Böne mader. Berguven ska inventeras 2009 och som vanligt är Du välkommen med rapporter. Den mest kända, och ”publika”,  lokalen är Vistberget ovanför Vist kyrka – åk gärna dit i skymningen och lyssna! – men annars ska man vara lite försiktig med att torgföra spelplatser eller häckningsplatser. Rapporter kan skickas via e-post  till undertecknad eller meddelas via telefon.

 

Fågelrapporter

För 2007 finns en fågelrapport att hämta på hemsidan. Rapporten, i Excel, består av ett uttag från Svalan. Så gjorde vi 2005 och 2006, men denna gång har bara ett urval av de intressantaste observationerna tagits med. Totalt registrerades 10.700 rapporter detta år och vi noterar en ökning till 11.800 rapporter 2008! Förhoppningsvis kommer 2008 års fågelrapport på hemsidan under våren.

 

Folke Nordmark

En av fågelgruppens mest trogna medlemmar under mer än 20 års tid har lämnat oss. Efter en kort tids sjukdom avled Folke Nordmark i september. Folke var en av de flitigaste deltagarna på våra träffar och var alltid pigg på att föreslå utfärder, inte minst bortom kommungränsen. Han var också ledare för flera studiecirklar i Studiefrämjandets regi. Vi kommer att sakna Folke och minnas honom med tacksamhet som en mycket god vän.

 

Fågelgruppen gnm

Jan Andersson

0321-149 39

januhamn@algonet.se