Välkommen till Ulricehamnsbygdens Naturskyddsförening!

 

GetAttachment

Ulricehamnsbygdens naturskyddsförening har ungefär 240 fullbetalande och 202 familjemedlemmar och bildades år 1959. Riksföreningen bildades år 1909 av ett antal professorer och andra naturintresserade akademiker.

Vi är en politiskt, religiöst obunden och ideell förening som arbetar för naturskydd och miljövård.

Alla är välkomna till våra aktiviteter även du som inte är medlem. Hela vårt program hittar du under fliken ”Program”.

Vi hälsar er varmt välkomna att vara med på årets programpunkter! Följ med ut i naturen och njut av mångfalden, skönheten och nyttan! Varje gång får vi lära oss något nytt om det som vår förening vill skydda.

Förra året blev präglat av en lång het sommar med extrem torka. Vi minns problemen med bränder och betesbrist. Ett djupare intresse för klimatet väcktes säkert hos många. UNF vill också belysa de möjligheter som finns för att minska den hastiga försämringen av klimatet – och därmed naturen. Förra årets föreläsning om solenergi är ett exempel.

Vi behöver era förslag på aktiviteter, föreläsningar eller cirklar för att bredda vårt utbud! Börja gärna att ge tips på årsmötet!

Vi ser fram emot ett aktivt och positivt år i UNF!  Återigen – Välkomna!