Verksamhetsberättelse för 1 januari – 31 december 2013

Föreningsstyrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ingvar Andersson postmottagare
Ingemar Basth ansvarig för IT och medlemsregister, invald vid årsmötet 2013
Ingvor Carlander
Eva Carlsson sekreterare, ansvar för Kopplingen i UT
Erica Grenås kontaktperson kommunguiden, nyckelansvarig
Kirsti Stenbro
Ingela Karlsson kassör, firmatecknare
Anna-Lena Wullf sammankallande, firmatecknare

Revisorer har varit Börje Ignell och Ingvar Claesson, suppleanter Birgitta Brissman och Bengt Eriksson.

Valberedningen har bestått av Gunilla Ideström och Ingegerd Algotsson.

Vindkraftsetablering på Komosse har varit en aktuell fråga under året. Energimyndigheten har pekat ut Komosse som riksintresse för vindkraft trots att området ingår i Natura 2000 och är naturreservat, till stora delar ägt av Svenska Naturskyddsföreningen sedan 1949. Unf har aktivt deltagit i kampen att skydda ett av Sveriges mest intressanta myrområden från ingrepp, bl.a. genom en skrivelse till riksorganisationen. Ulricehamns kommun beslutade under året att motsätta sig etablering.

Årsmöte hölls den 20 mars. Under föreläsningen ”Götalandsbanan, spår och villospår under 160 år” berättade Bo Carlsson om planer och problem att förverkliga denna till synes självklara förbindelse mellan Göteborg och Stockholm genom folktäta områden.

Den långa vintern hade knappt övergått i vår när vi fick se Ola Högbergs fantastiskt vackra bilder från boken ”Pärlor i Västergötland”den 8 april på Folkan.

I början av maj var det fortfarande kyligt, när vi delade med oss av odlingskunskaper och dessutom fick lära oss att bygga bon åt vildbin av bamburör. Alla deltagare fick dessutom en blomplanta att vårda.

På ”Naturnatten” 5-6 juni begav vi oss till Sandbo mellan Årås och Svinåsen. En deltagare lyckades med sin kamera fånga en morkulla i flykten. Naturen bjöd på de trolska upplevelser man kan få en sen sommarkväll och som bonus fick vi se både rådjur och älg korsa vägen.

På nationaldagen lyckades vi återigen fånga intresset bland både barn och vuxna i Stureparken i Ulricehamn. Alla fick prova att bygga ”bibatterier” för vildbin. Det blev mycket aktivitet med såg, bambupinnar och snören.

”De vilda blommornas dag” inföll söndagen 16 juni. Rolf Enander gjorde en grundlig guidning i floras rike på Korpeboberg. Vid parkeringsplatsen växer den högväxta trädgårdsrymlingen parksallat. Senare fann vi en vild släkting – skogssallat. Trots att inte så många arter blommade hittade vi i den rika lundvegetationen bl.a. blåsippa, tandrot, skogstry, vårärt, kransrams, gulsippa, lundstjärnblomma, desmeknopp, vätteros, stor blåklocka. På gamla hamlade askar vid Näsboholmsvägen växer den mycket sällsynta laven grå jordlav på stammarna.

Mångårig slåtter vid Duvered har gett ett glädjande resultat. Antalet blommande Kung Karls spira hade i år ökat till 10 st och dryga 20-talet småplantor fanns på de två slåtterängarna.

Under Kulturarvsdagarna i början av september deltog Unf med en guidad vandring längs Åsundens strand nära gamla Vattenverket. Ur sjön håvades det upp ett stort antal sländlarver, dammusslor, iglar, fiskyngel, snäckor.

Under ”mijövänliga veckan” i början av oktober ställde vi ut material på årets tema ”ekologisk mat” på biblotek i kommunen.

Styrelsen har sammaträtt 10 gånger, varit aktiv i genomförandet av programpunkterna och
arrangerat utställningar.