Verksamhetsberättelse för 1 januari – 31 december 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017, ULRICEHAMNSBYGDENS NATURSKYDDSFÖRENING

Styrelsen har bestått av: Ingemar Basth, Ingvor Carlander, Eva Carlsson (sekr.), Erica Grenås (ordf.), Björn Hellquist, Ingela Karlsson, Karin Lindhagen (kassör) och Anna Nordberg

Styrelsen har haft 8 sammanträden under året och närvaron har varit föredömligt hög vid dessa möten.

Den21:a mars höll vi vårt årsmöte på Folkets Hus. Efter mötesförhandlingarna lyssnade vi till ett föredrag av Jens Rydell, Ulricehamnaren som är landets främste expert på fladdermöss. Det var mycket intressant och lärorikt. Bland annat fick vi lära oss att en överdriven belysning ( t.ex. på kyrkor och gamla herrgårdar) utgör ett hot mot de spännande djuren.

Den 3:e april, 12:e september och 21:a november hölls en studiecirkel i vegetarisk matlagning hos Ingela Karlsson. En liten tapper grupp trollade fram läckerheterna under trivsamma former. Deltagarna var mycket nöjda med cirkeln.

Den 3:e maj ägde Länsförbundets årsstämma rum. 2017 var det vår tur att arrangera den. Vi förlade stämman till Näsboholms stugägarförenings klubblokal. Eva guidade först en promenad från Korpebobergs naturreservat vidare genom lövskogen till klubblokalen. Den vackra promenaden blev mycket uppskattad av våra gäster.

Den 7:e maj Guidade Jan Andersson på den traditionelle fågelexkursionen. Utflykten gick till

Komosse där vi hörde storspov, orrspel och gök samt såg ett flertal ljungpipare som landade i sina bon bland tuvorna. Plötsligt kom ett stort antal vitkindade gäss flygande över mossen. Det blev en upplevelserik och skön utflykt.

12 – 13:e maj deltog Erica i rikskonferensen om nya verksamhetsriktlinjer.

Den 18:e juni, De vilda blommornas dag, utsedd av Svenska Botaniska Föreningen. Anna Nordberg guidade oss med god hjälp av sin sambo på Hössna Prästäng

Rikkärret bjöd bland annat på kärrspira och en inte helt utslagen ängsnyckel. På de torra markerna frodades backtimjan och jungfrulin. En glada bevakade oss på lite avstånd. En varm, skön och mysig dag för utflykt.

Onsdagen den 5:e juli var vi hos Ingvar Claesson i Böne och fick lära oss slå med lie. I kursen ingick också hur man sköter om sin lie: slipar, förvarar m.m. Vi hade tur som fick uppehållsväder så att vi kunde öva oss i lieslåtter. Kursen var mycket lärorik och deltagarna väldigt nöjda.

Väl omskötta liar väntade oss.

Den 12:e juli besökte Erica, Ingvor och Bengt Eriksson (Ericas man)Tranemokretsen som ordnade en promenad åt Länsförbundet. Temat var biologisk mångfald. Vi tittade på ängsmark som återställts från en planterad skog och blomsterprakt i diken. Det blev en härlig promenad i
vackert väder. Vi fick lära oss en hel del, och var mycket nöjda.

Den 10:e augusti var vi på den traditionella lieslåttern för att rädda Kung Karls spira Vi var fler än
vanligt vilket naturligtvis var värdefullt. Än hålls spiran vid liv.

Den 3:e september Ordnade Ulricehamns kommun en promenad på Komosse där Eva och Erica bidrog med att guida

Vecka 40 – Miljövänliga veckan hade vi en biblioteksutställning på samma tema som i fjol: Vad finns i badrumsskåpet? Där mycket miljöhotande ingredienser i våra produkter hittas. I år låg tonvikten på handtvål.

Den 27:e oktober gjorde Björn ett studiebesök vid Sobackensavloppsreningsverk i Borås. Sobacken
har en slam- och rötningsanläggning som producerar biogas. Man bygger om Sobacken för att reducera kväveutsläppen i Viskan. Ann Mattsson från RYAB informerade om reningsteknik för att ta hand om läkemedel i avloppsvatten. Ett oerhört informativt och bra studiebesök.

Den 13:e november anordnade vi en föreläsning med Sverre Sjölander, Zoolog, författare och
Professor emeritus vid Linköpings universitet. Ämnet var: Från urhund till sällskapshund.
Sjölander är en omtyckt föreläsare och höll en levande framställning om såväl hundens relation till oss människor som till vargen. En stor publik uppskattade det hela mycket.

Knätte kullar 2016