Fågelrapport 2007

Ännu ett fågelår har just lagts till handlingarna. Dessa rader skrivs redan i början av januari och det snöar lite grand, men ännu ingen is på de större sjöarna. Bäst att summera innan det nya tar överhand.

Många arter dröjde sig kvar en bra bit in på det nya året föregående vinter. Det är kanske något man får lov att vänja sig vid i klimatförändringarnas tidevarv? T ex fanns ca 100 skäggdoppingar i de stora sjöarna, en svarthakedopping vid Fästeredssund och två smådoppingar i Gärdsjön. Först en bit in i februari blev det för mycket is för skäggdoppingarna och andra  öppet-vatten-beroende sjöfåglar, men de var snabbt tillbaks när isarna gav vika någon vecka in i mars. Vintern blev för kort för sångsvanarna, så de fanns kvar under hela perioden och knölsvanparet (halsmärkt hane UM53) vid Fästeredssund likaså. Detta par fick f.ö. en ovanligt sen kull om fem ungar i år. Alla fem klarade sig dock bra.

Och snön, särskilt mycket blev det väl aldrig, tynade snart bort och i början av mars var det inte mycket kvar på öppna åkermarker. Sånglärkor, starar och tofsvipor var snabbt på plats igen och snart rulllade våren in för gott och gick inte att stoppa, även om försök till smärre bakslag gjordes.

Året blev nog lite av ett mellanår, utan någon dramatik. Höga vattenflöden hela året (inga rastande vadare), blåsig försommar (svårt med nattfågellyssning), regn och mera regn.

En titt i protokollet, dvs i det nationella rapportsystemet Svalan,  avslöjar en del russin i kakan (närmare 190 arter rapporterade från kommunen 2007).  Doppingskaran kompletterades med gråhake- och svarthalsad dopping. Dvärgmås, tretåig mås (den senare strandad i trädgården på Säby gård!), 200 arktiska myrspovar på sydsträck en dag i juli, kungsfiskare, mindre flugsnappare på Korpeboberg, röda glador, skäggmesar i Sämsjön, lappsparv, berglärka och spetsbergsgäss i Marbäck, rördrom mitt i vintern och två par av svart rödstjärt som häckade i stadens industriområden är lite av det som sågs under året.

 

”Vinterfåglar inpå knuten”

För andra året gjordes en räkning av matgästerna på fågelborden en helg i januari. Totalt i landet deltog 11.250 personer som räknade 640.000 fåglar!  Hos oss sågs  bl a bofink, järnsparv, rödhake och snösiska bland matgästerna. Årets räkning är också den avklarad när du läser detta, men tänk på att alla kan deltaga i denna aktivitet.

 

Riksinventeringsarter

Av 2007 års båda arter, gråspett och nattskärra, var det bara nattskärran  som var möjlig att finna inom vårt område. Den enda rapporten utgörs av en rastande höstflyttare i augusti. Ingen spelande således. Till 2008 års riksinventeringsart har utsetts kornknarr.  Om du får höra någon sådan snärpa från en äng i sommarnatten, så hör av dig (telefon, e-post eller gästboken på hemsidan).

 

Fågelgruppens träffar

Fågelgruppen har träffats tio gånger under året, de flesta utomhus. Vi har då gjort besök på fågellokaler runt om i kommunen, inklusive en kväll i uggleskogen med korv och brasa. En inbjuden gäst från Borås visade bilder för oss om en resa till Falklandsöarna. Fortsättning följer förhoppningsvis och träffarna annonseras på vår hemsida www.ufg.se  Kolla hemsidan regelbundet och se om det är någon aktivitet som passar dig! Då är det bara att ansluta eller, om du vill, ringa någon kontaktperson (se nedan).

På hemsidan finns bland mycket annat en gästbok. Här kan du lämna en fågelrapport eller kanske fråga om något. I hemsidans arkiv finns 2006 års Svalanobsar (över 7.000) att hämta och 2007:an kommer så småningom.

 

 

Kontakter

Göran Karlsson 033-27 43 49

Folke Nordmark 033-27 52 96

Jan Andersson 0321-149 39

januhamn@algonet.se

 

Väl mött i fågelmarkerna!

Jan Andersson