10 saker du kan göra för klimatet

Har du svårt för att skolka från jobbet för att likt Greta visa vad du tycker? Det finns mycket annat du kan göra! På Naturskyddsföreningen Riks hemsida kan du läsa mer om följande tio saker du kan göra för klimatet

  1. Prata med vänner och bekanta
  2. Gå i bräschen – inspirera andra
  3. Kontakta politikerna
  4. Gå med i en organisation
  5. Engagera dig lokalt
  6. Rösta för klimatet
  7. Engagera dig politiskt
  8. Spara framtidsvänligt
  9. Var med i solrevolutionen
  10. Gör det som ger dig kraft och lust