Fågelrapport 2011

Ännu ett fågelår har gått och ännu en gång ska vi försöka summera vad som hände på fågelfronten detta år. Först skall sägas att fågelgruppen inte hade några möten eller gemensamma exkursioner under året, men det har ändå blivit många möten fågelvänner emellan ute i fågelmarkerna. Hemsidan (www.ufg.se) löper på som vanligt och är i sig en träffpunkt för alla intresserade.

 

Sällan har det väl skottats så mycket snö som den gångna vintern och det var inte bara snöskyfflarna som tröt. En del småfåglar for illa och det blev glest i leden bland kungsfåglar, trädkrypare och gärdsmygar framåt eftervintern. Dessa arter repar sig dock snabbt. Värre är det med kungsfiskaren som också tar stryk under hårda vintrar. En enda obs av arten blev det under hela 2011.

 

Även den djupaste snö töar så småningom och snabbt gick det. Redan en dryg vecka in i mars visade sig barfläckarna så pass att de första viporna, lärkorna, stararna m fl anlände. En härlig tid stundade men det skulle dröja ännu en månad innan sjöarna blev isfria. Och även om en vår aldrig är den andra lik, så förflöt denna utan extraordinära händelser.

 

Marbäck är alltid en pålitlig lokal för vårflyttare, men även Hössnadalen ger god utdelning.  Knätte mader lockade mängder av fågel att rasta och här sågs som mest 2.000 starar och 1.000 ringduvor på åkrarna.

 

Under tiden har berguvarna hoat i Vistbergen, ett stenkast från platsen där den nya motorvägen ska rusa fram ur tunneln i berget. Kan undra hur det ska gå för uvarna. Viss hänsyn kommer att tas till uvförekomsten, då det gäller utformning av vägkanter, stängsel, skyltning etc, men det är mycket osäkert om detta är nog. Vi har Trafikverkets uppdrag att ringmärka ungarna, för att kunna härleda ev trafikdödade uvar, men dessvärre blev det inga ungar för paret i år heller. Kanske 2012…..

 

Våren rullar på, men först ett stycke in i juni är alla flyttfåglar på plats – kärrsångarna tillhör de sista. Nattsångartid avlöser senvåren, men protokollet blev rätt tunt detta år. En tillfällig flodsångare blev den ovanligaste, men gräshoppsångaren var lika ovanlig den – en enda. En hel del regn och blåst hindrade också nattlyssnandet.

 

Roligare då var att årets riksinventeringsart, svarthakedopping, åter lyckades med en häckning i Flatasjön och två stora ungar kunde så småningom ses. Någon riksinventering 2012 blir det inte, då valda arter (rördrom och dvärgmås) ej berör vår kommun.

 

Några udda vårobsar också. Två vita storkar spatserade plötsligt på ett gärde vid Rånnavägs fotbollsplan ett par dagar i slutet av maj. T.o.m UT ryckte ut! Tack vare storkarna upptäcktes även årets enda spelande kornknarr på samma plats. Två månader senare sågs även en svart stork  passera Rånnaväg!  I Marbäck fanns en mindre sångsvan betande på gärdena en längre tid ända fram till 1 juli, vilket även lockade en del utombys skådare till platsen.

 

Så kom hösten, innan sommaren riktigt hade börjat. Fågelhösten alltså. Det myckna regnandet gjorde att det blev en del översvämmade ängsmarker i Hössnadalen och detta lockade ned de första sydflyttande svartsnäpporna. Den 11 juni rastade sammanlagt 28 st på två platser och även någon gluttsnäppa och  brushane gjorde dem sällskap. De arktiska vadare som brukar passera en dryg månad senare såg vi inte mycket av, trots en del lämpligt (=dåligt) väder. Sextiosex kustpipare blev ett undantag. Och någon vadarstrand vid Långegrund i Yttre Åsunden blev det inte i år heller och vi undrar om det någonsin mer blir lågt vattenstånd om hösten.

 

Mera höst blev det så småningom och i början av augusti visste vi att bändelkorsnäbbar var på väg ned över landet, många fler än vad som är vanligt. Spaning i deras favoritträdslag, lärk, gav utdelning. Ett större lärkbestånd finns strax norr om Bredgården i Marbäck och här kunde vi se som mest ett tiotal bändlar under ett par augustiveckor. Tillsammans med många fler mindre korsnäbbar rensade de den ymniga kottförekomsten snabbt.

 

En riktig höjdardag blev den 8 oktober. Efter en längre tid med vindar från syd-väst vred vinden till lätt nordlig. Proppen ur för många arter som utnyttjar medvinden. Det var en lördag så många var ute och skådade. Rekordsiffrorna staplade sig och efter många timmar i Ruggebotornet kunde 8.000 tranor antecknas! Ytterligare något tusental passerade kommunen denna dag.

 

Vidare så noterades 10 rovfågelarter, ”värst” var ormvråk med 420 ex på en lokal! Flera fjällvråkar, kungs- och havsörn, blå kärrhök, stenfalk, pilgrimsfalk och inte mindre än 8 röda glador förgyllde dagen – en oförglömlig dag.

 

Sedan blev det påtagligt tomt. Senhösten blev ganska regnig, vilket avspeglades i allt högre vattenflöden och översvämmade marker. Ingen snö eller is under senhösten och bara svaga försök av vintern att tränga sig på, ännu i mitten av januari. Och blåsigt! Så blåsigt att en tretåig mås blåste in från Västkusten den 10 december och sågs över Åsunden utanför tunneln. Vidare var rönnbärstillgången sällsynt dålig denna höst, så trastarna lämnade oss och sidensvansarna drog förbi.

 

Nog om årets fågelminnen. Knappt 11.000 rapporter av 192 arter matades in på Svalan (www.artportalen.se/birds/) och alla finns att söka fram där. Ett urval kommer i vanlig ordning att gå att ladda ner som Excel-fil från vår hemsida så småningom (troligen under februari).

 

Vindkraft är i hög grad aktuell i kommunen. Tillsammans med Västergötlands Ornitologiska Förening har vi de senaste åren lämnat synpunkter på ett flertal etableringar av vindsnurror. Vi har som regel bedömt kollisionsrisken, och påverkan på fågellivet i övrigt, som liten på dessa platser. Vi har dock uppmanat till förundersökningar samt uppföljande kontroller när väl verken är på plats.

 

Till sist, kolla vår hemsida regelbundet (över tusen fågelfoton, länkade från Svalan, finns att se, bl a), använd gärna vår gästbok och berätta vad du ser, men fr a: ta tillvara våren och spana in flyttfåglarna – snart är de här!

 

Fågelgruppen, jan 2012, gm

Jan Andersson

0321-149 39, 070 55 149 39

januhamn@algonet.se