Verksamhetsberättelse för 1 januari – 31 december 2014

Föreningsstyrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ingvar Andersson postmottagare
Ingemar Basth ansvarig för IT och medlemsregister
Ingvor Carlander sammankallande
Eva Carlsson sekreterare, ansvar för Kopplingen i UT
Erica Grenås kontaktperson kommunguiden, nyckelansvarig,firmatecknare
Björn Hellquist invald vid årsmötet 2014
Ingela Karlsson kassör, firmatecknare
Kirsti Stenbro- Törnqvist

Revisorer har varit Börje Ignell och Ingvar Claesson, suppleanter har varit Birgitta Brissman och Bengt Eriksson.

Valberedningen har bestått av Ingegerd Algotsson och Gunilla Ideström.

UNF var medarrangör när filmen ”Inte bara honung” visades den 6 februari på Folkets Hus – en film om binas betydelse för miljö och jordbruk i olika delar av världen och inte minst om vad avsaknad av bin åstadkommer.

Årsmötet hölls den 20 mars. Efter förhandlingarna lärde Leif Böhm oss en del principer för att få bra naturbilder och han visade ett vackert bildspel över Ätradalen.

Den 7 april startade årets ” odlingstema” hos Ingela Karlsson med sådd av bl a olika kålsorter, tagetes och lejongap. Hon visade hur man kan återanvända plastförpackningar vid sådden och hur bevattningen går till. Kvällens höjdpunkt var en värmande jordärtskockssoppa med råvaror från trädgårdsodlingen.

Den 8 maj började florainventeringen av golfbanan i syfte att skydda känsliga miljöer och arter under säsongens skötsel av banan. Nattviolen var tillsammans med slåttergubbe och stagg de mest spektakulära fynden och de fanns på ett flertal lokaler. Inventeringen fortsatte sedan ett par gånger under sommaren.

Omskolning av småplantor från sådden gjordes den 12 maj hos Ingela Karlsson. Vi fick lära oss hur man mycket varsamt hanterar den späda plantan för att inte skada kapillärerna i stjälken. Några plantor fick vi med hem för vidare skötsel och utplantering.

Den 17 maj vandrade 3 barn och 6 vuxna längs ”Grodspåret ”öster om simhallen och studerade det som fanns i naturen. Bland annat fiskade de upp grodyngel med håv.

Niklas Andelius tog emot oss på sin ekologiska grönsaksodling i Timmele den 27 maj . Trots kyla och kraftiga vindar var intresset stort för Niklas erfarenhet av bl a bra rensredskap, snigelbekämpning, växelbruk och ogräsbekämpning med t ex gasolbränning.

De vilda blommornas dag inföll den 15 juni, en varm och solig sommardag. Återigen gick vi ”Grodspåret”, nu under Rolf Enanders ledning. Han visade oss en gammal karta från 1880 över området, där man tydligt ser stadens utbredning och den gamla jordbruksbygden med åkrar, betesmarker, slåtterängar och mindre skogar. På små restlokaler fann vi också arter som är relaterade till den miljön, t ex liten ormrot, stenmåra … Spår av stenbrott kunde ses i ett parti med odlad granskog. En mycket artrik äng vid gården Storlyckan var en ögonfröjd med bl a mängder av rödfibbla, blåklockor, nattviol, måror… Den gamla Markuslyckedreven ledde oss åter ner till ”nutid”.

Slåttern vid Duvered, i år den 14 augusti, leddes som vanligt av Ingvar Claesson. Det ökande antalet Kung Karls spira håller i sig och i år räknades 29 plantor på de båda ängarna.

Den 20 augusti gjorde vi ett studiebesök på Björnhyltans ekologiska odlingar i Ambjörnarp. Täckodling, jordförbättring och växelbruk är ledorden i både växthus- och frilandsodlingarna,
där vi såg en enorm växtkraft. Blandningen av nyttoväxter och prydnadsblommor var inspirerande. Efter guidningen i den kyliga kvällen bjöds vi in till kaffe i det stora växthuset. Druvklasarna hängde tätt i taket , vi satt på fårskinn och värmde oss vid kaminen, omgivna av exotiska växter , levande ljus och porlande vatten.

Under vecka 40, miljövänliga veckan, ordnade vi utställningar med material från riksorganisationen på biblioteken.

Den 10 november höll Birger Schlaug ett föredrag på Folkets Hus under temat ”Från tillväxt till utveckling ” med utgångspunkt från vår planets ändliga resurser. En stor skara lyssnade
intresserat och efter anförandet ville frågorna inte ta slut.

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger med ordförandeskapet enligt rullande schema, varit aktiv i genomförandet av årets program, bevistat seminarier och föreläsningar samt arrangerat
utställningar.