Fågelrapport 2009

Det hävdas att tiden, faktiskt, INTE går allt fortare med åren. Men det gör den! Det var ju alldeles nyss som jag satt och summerade det gångna året 2008 och blickade lite framåt. Dags igen alltså att summera fågelgruppens förehavanden, vad vi har sett i fågelväg 2009 och lite om vad som kan väntas 2010.

Blickar vi så långt som backspegeln når, så hamnar vi på den välbetittade hökugglan i Vist som stannade i fem månader, från 2 november 2008 till 1 april 2009. Flera hundra personer fick nöjet att se denna dagaktiva sorkjägare. Långt innan hökugglan drog norrut igen kom den efterlängtade våren och de vanliga flyttfåglarna började anlända redan i slutet av februari. En dryg vecka in i mars var det nästan kaos på gärdena i Marbäck. Då rastade som mest 600 kanadagäss, 150 grågäss, 440 sångsvanar plus ett par av den mindre arten och därtill

400 sånglärkor och över hundra tofsvipor mm. Riktigt spektakulära dagar då även icke-skådare stannade till längs vägen och besåg skådespelet.

Bland de lite ovanligare vinter-vårfåglarna kan nämnas svart rödstjärt i januari(!) hos hökugglan, tre övervintrande smådoppingar i Dalum, en svart svan (parkrymling med australiensiskt ursprung) vid Prången, två svarthalsade doppingar i Mogden, brun glada i Dalum, kustlabb vid Tolken, svartkråka (nu åter upphöjd till egen art) i Marbäck och en tillfälligt tutande rördrom i Sämsjön.

Från senvår-försommar kan nämnas svarttärna, dvärgmås, alfågel, ejder, bergand, pilgrimsfalk, flera röda glador i bygden och framåt försommaren hördes både kornknarr och flodsångare på Böne mader. Två kornknarrar även på Bredgårdsgärde.

På minuskontot får skrivas att svarthakedoppingarna inte häckade i Flatasjön (trol pga röjning av buskage vid stranden) och att den förr så stora skrattmåskolonin i Sörsjön stod övergiven. Dock häckade något 100-tal par i Tolken.

Ett fiskgjusebo blåste ned och tummen också ned för det myckna vattnet i sjöarna (inga vadarstränder under sensommar-höst vid Långegrund, men lite vid Tolken).

Fåglarnas återtåg mot södern börjar som bekant alltför tidigt, redan före midsommar. Vi har under de senaste åren noterat att om sommarvädret, från mitten av juli till mitten av augusti, är tillräckligt eländigt för solbadare så kan det vara givande för skådare med regnkläder.  Arktiska vadare såsom kustpipare, myrspov och kustsnäppa tvingas då ner på låg höjd och kan ses från t ex fågeltornet i Ruggeboviken. Av dessa arter sågs i år 50, 260 resp 110 ex. I samma veva noterades även flyttande sandlöpare, mosnäppa, spovsnäppa och roskarl för att nämna de ovanligare. Under denna sommarsträcktid inräknades även 200 svärtor, 15 sjöorrar, 300 fisktärnor och 130 silvertärnor – de allra flesta vid Ruggeboviken.

Snappar vi lite mer från den tidiga hösten så kommer kanske den vita storken i Dalum 4-5 augusti och därefter i Varnum 5-6 augusti på första plats. Denna stork sågs tidigare vid Dumme mosse i Småland och senare på flera platser i Västsverige. I Marbäcksviken rastade en årsunge av gråhakedopping 8-9 augusti medan 4 adulta sågs i Tolken den 4:e (båda obsarna vid ovanliga datum). En sträckande ortolansparv noterades i Fänneslunda och lappsparv och blåhake i Marbäck.

Den som hade ögon och öron på skaft den 9 oktober noterade förstås det stora transträcket denna dag. Omkring 2.500 sträckte söderut genom Ätradalen och antagligen kom de närmast från Hornborgasjön.

Vi avslutar tillbakablicken med ett annat spektakulärt inslag i slutet av året, nämligen den stora mängd av trastar som dök upp kring den 20 dec. Den ofantliga mängden rönnbär som bjöds i stora delar av Sverige denna höst måste vara unik och detta påverkade trastförekomsten i högsta grad. De stannade länge norröver och kom sedan till oss i ett antal som aldrig förr. På Julafton räknade jag själv omkring 5.000 björktrastar, ett 70-tal rödvingetrastar, mängder av koltrastar, enstaka dubbeltrastar och därtill lite starar. Dessa kalasade under några veckor på först de svenska rönnbären och sedan på oxel och nordamerikansk rönn. Trastfrossan höll i sig i den bistra vinterkylan över årsskiftet, men ett par veckor in i januari var de flesta borta och många träd stod åter tomma på bär. Å andra sidan uteblev sidensvansarna och ännu i skrivande stund, i slutet av januari, har bara små mängder setts i bygden.

Mer om alla de drygt 200 fågelarter vi såg under 2009 kan du läsa om i det nationella rapportsystemet Svalan (www.artportalen.se/birds), där närmare 12.500 rapporter från kommunen finns inlagda. En komprimerad rapport kommer så småningom på UFG´s hemsida (www.ufg.se).

 

Aktiviteter 2009

Fågelgruppens gemensamma torsdagsutflykter var något färre under det gångna året än tidigare – sex stycken kvällsutflykter. Några medlemmar medverkade i den årliga fågelbordsräkningen ”Vinterfåglar inpå knuten” och på Tomtskådardagen den 5 september. Vi har satt upp ett antal fågelholkar som vi har inköpt från Fågelcentralen för de pengar vi fått från Studiefrämjandet. Några har även engagerats i arbetet med att försöka få motorvägsbygget att inte spoliera berguvförekomsten i Vist. Riksinventeringen av berguv 2009 innebar för vår del att två häckningar konstaterades och att två andra förekomster hittades. Mer detaljer än så kan inte lämnas ut p.g.a. artens sekretesskydd.

Hemsidan, vår elektroniska mötespunkt, rullar vidare med många besökare. Foton från Svalan (gällande obsar från kommunen) visas automatiskt. I gästboken har envar möjlighet att meddela sig eller fråga om något. På hemsidan annonseras även t ex kommande inventeringar och utflykter, så håll koll! Håll också gärna koll på SOF´s hemsida (www.sofnet.org), där mycket nyttigt finns att läsa för den fågelintresserade.

 

2010

Vad det nya året kommer att innebära vet vi inte så mycket om ännu. Ja, naturligtvis ska vi vara ute i naturen så mycket som möjligt och försöka att hålla koll på allt som sker i fågelväg. Redan överstökat i läsande stund är sångsvaninventeringen och fågelbordsräkningen i januari. Förhoppningsvis kommer det att bli en del gemensamma torsdagsutflykter även i år. Årets riksinventeringsart är brun kärrhök, en art som oregelbundet häckar i vår kommun (främst i Ömmern), och den ska vi kolla särskilt noga. Vi kommer också att ha fortsatt koll på berguvarna i Vistberget. Fågelgruppen har även fått information om den kommande vindkraftsutbyggnaden och möjlighet att lämna synpunkter härpå. Fler holkar kommer också att sättas ut.

 

Väl mött i fågelmarkerna och glöm inte att ta med kikaren!

 

Fågelgruppen, gm

Jan Andersson

0321-149 39

januhamn@algonet.se